Documentele necesare pentru creditele Prima Casa sunt: cererea de credit completata, documente de venit, etc. Calculator rate

Pentru a obtine un credit Prima Casa, solicitantul trebuie sa prezinte o serie de documente, valabile pentru fiecare banca ce acorda finantare prin Programul Prima Casa. Aceste documente sunt:

– Declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar, potrivit careia solicitantul nu detine in proprietate o locuinta, nici individual, nici in comun, cu sotul/sotia sau alte persoane si nu are in derulare in credit ipotecar.

creditfix.ro

– Cerere de credit completata si semnata de catre toti participantii cu venituri

– Documente de identitate (carte de identitate, buletin)

– Documente de venit

– Documente referitoare la obiectul creditului (acte de proprietate, carte funciara, actele de identitate ale actualilor proprietari ai imobilului care urmeaza sa fie achizitionat – copii)

– Documente de justificare a aportului propriu

– Raport de evaluare a imobilului adus in garantie, intocmit de un evaluator agreat de banca

– Actul de identitate al solicitantului, inclusiv sot/sotie sau codebitori in original si copie

– Certificat de casatorie – daca este cazul, in original si copie

– Adeverinta de venit de la compania angajatoare pe baza formularului pus la dispozitie de banca (in original) – emisa cu maxim 30 zile calendaristice inaintea depunerii dosarului

– Carte de munca – in copie , pe care sa scrie “Conform cu originalul”, semnatura si stampila persoanei care semneaza, sau

– Contractul individual de munca, inclusiv actele aditionale ale acestuia, in copie.

Programul Noua Casa in 2013, ar functiona, in mare, pe principiile programului Prima Casa, adica ar oferi romanilor sansa sa-si cumpere o locuinta cu un avans de minim 5 % si cu cea mai buna dobanda de pe piata. Modificarea intervine in ceea ce priveste tipul locuintei achizitionate, Noua Casa presupunand doar achizitia unei locuinte noi, finalizata sau in curs de finalizare.